Goudsblom, Jan Pieter

Uit wiki

Jan Pieter Goudsblom

in de periode 1797-1798: lid Tweede Nationale Vergadering, lid Constituerende Vergadering, lid Vertegenwoordigend Lichaam (mei/juni 1798)

geboorteplaats en -datum Alkmaar, 24 maart 1755

overlijdensplaats en -datum Bloemendaal, 25 juli 1812

levensbeschouwing Rooms-Katholiek

partij/stroming Republikein (in de Nationale Vergadering)

hoofdfuncties en beroepen - leerlooier en schoenmaker te Alkmaar
- lid provisioneel college van representanten van het volk van Alkmaar, van januari 1795 tot maart 1796
- lid Comite van algemeen welzijn van Alkmaar
- lid Vergadering van provisionele representanten van het Volk van Holland, van 26 januari 1795 tot maart 1796
- lid Tweede Nationale Vergadering, van 6 november 1797 tot 22 januari 1798 (voor het district Beverwijk; opvolger van A. Schutte)
- lid Constituerende Vergadering, van 22 januari 1798 tot 4 mei 1798
- lid Eerste Kamer, Vertegenwoordigend Lichaam, van 4 mei 1798 tot 12 juni 1798
- schepen van Alkmaar, van 1803 tot 1806

nevenfuncties raad van het huidenkopers-, leerlooiers- en schoenmakersgilde

wetenswaardigheden uit de privesfeer Weigerde in april 1797 een benoeming tot lid van het comite van rechtsoefening te Alkmaar

woonplaats(en)/adres(sen) - Alkmaar, vanaf 24 maart 1755 - Bloemendaal, tot 25 juli 1812

familie/gezin/huwelijk/samenlevingsvorm gehuwd te Haarlem, 17 januari 1779

echtgeno(o)t(e)/partner M.M. Kok, Margaretha Maria

kinderen 6 kinderen

vader N. Goudsblom, Nicolaas (Klaas)

geboorteplaats en/of -datum Alkmaar, september 1732 (gedoopt 8 september)

moeder A. Stelt, Anna

geboorteplaats en/of -datum Beverwijk, maart 1730 (gedoopt 2 maart)

Geschiedenis

Tweede Nationale Vergadering en Constituerende Vergadering (1797-1798)

De Tweede Nationale Vergadering bestond in de periode 1 september 1797 tot 22 januari 1798. Na de verwerping van de ontwerp-Constitutie moest een nieuw ontwerp worden gemaakt. Daartoe werd wederom een commissie van eenentwintig leden in het leven geroepen. Net als in de Eerste Nationale Vergadering i werden de leden die daarin zitting hadden, vervangen door gekozen plaatsvervangers.

In januari 1798 werden op voorstel van radicale democraten/unitariers (Republikeinen) zoals Fijnje i en Vreede i en met instemming van de Fransen, 28 federalistische en gematigde leden (Moderaten) van de vergadering gearresteerd. Om de arrestatie een legaal tintje te geven, was de lijst met personen ondertekend door voorzitter Midderigh i. Hij verlangde daarna in de vergaderzaal dat de niet-gearresteerde leden een verklaring tegen het stadhouderlijk bestuur, het federalisme en de regeringsloosheid zouden afleggen. De elf leden die dit weigerden en de achtentwintig leden die alsnog bedankten, keerden niet terug in het opvolgende 'romp-parlement'. Ook predikanten, priesters en hooglaren waren uitgesloten van het lidmaatschap.

Het nieuwe parlement kreeg als naam 'Constituerende Vergadering, representerende het Bataafse Volk'. In deze Constituerende Vergadering stelde een commissie-Ockerse een ontwerp-staatsregeling op, die op 23 april door grondvergaderingen (waaraan alleen 'antifederalisten mochten deelnemen) werd aangenomen. Op 1 mei 1798 werd in de Constituerende Vergadering bekendgemaakt dat de Staatsregeling met bijna 154.000 tegen 11.500 stemmen was aangenomen. Per 4 mei vormde dit parlement zich om tot (bicameraal) Vertegenwoordigend Lichaam i.

Nadat in Frankrijk in mei 1798 een autoritairder bewind was aangetreden, maakte op 12 juni 1798 een door Daendels i met steun van de Fransen uitgevoerde staatsgreep een einde aan het radicale bewind van Fijnje, Vreede en anderen.

Vertegenwoordigend Lichaam (mei-juni 1798)

De Constituerende Vergadering i riep zichzelf op 4 mei 1798 uit tot Vertegenwoordigend Lichaam. Er kwam bovendien een vijf leden tellend Uitvoerend Bewind, bijgestaan door acht agenten (ministers).

Na een op 12 juni door Daendels i, met instemming van de Fransen, uitgevoerde staatsgreep kwam er een einde aan het parlement. Een Intermediair Wetgevend Lichaam, dat tot 31 juli 1798 bestond, schreef verkiezingen uit voor een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam.

Het Vertegenwoordigend Lichaam verdeelde zich in een Eerste en Tweede Kamer.