Goudsblom, Claes Harmensz P1522

Uit wiki

Oud recht: 595. Klasse: F 15.-.-. Grafnummer: M.G. no 362. 19 gld 12 st Middelgang N362 Grote Kerk Alkmaar

Transporten

  • Claas Harmensz Goudsblom bakker, wonend in Alkmaar verkoopt aan Maritge Joostes Bonts „de gerechte helft van vier geersen ses sneesen landt toebehoorende: de wederhelft de voornoemde Maritge Joostes leggende in de Cornelissencage belent Jan Jaspersz ten noorden Adrian Cornelisz Kunen ten zuijden, Magdalena Grootes weduwe Van Schoonen ten oosten, noch de helft van een gars negen sneesen landt toebehoorende de voornoemde cooperse insgelijks de wederhelfte gelegen als voiren belent de voornoemde weduwe van Van Schoonen ten oosten, Trijn Cornelis weduwe Pieter Hendriksz Backer ten westen…‟ (Actum 20-12-1685) (BRON: Schagen ora transport 5898)