Meer, Nicolaas van der

Uit wiki
Nicolaas van der Meer

Nicolaas van der Meer is geboren rond 1652 te Schagen.

Leven

Nicolaas studeerde in Leuven, werd priester en was onder-pastoor te Noordwijk.

1679 - 1686 Pastoor van "Bullewijk en Ouwekerk"
1686 - 1728 Pastoor te Amsterdam in de Statie "de Lely"

Op 27 Juli 1728 stierf hij te Amsterdam en werd op 31 Juli 1728 begraven in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Hij woonde op den Nieuwe Zijdse Agterburgwal bij het Spuy te Amsterdam.

Als pastoor van Amsterdam werd hij kanunnik van het zoogen. Haarlemsche kapittel, later deken en op 21 April 1716 Vicaris-Generaal.

Hij was een getrouw aanhanger van Rome en verzette zich krachtdadig ten de Jansenistische aanmatigingen.

Zijn portret van A. de Coxie hangt in de pastorie der S. Catharina-kerk te Amsterdam, waarnaar F.M la Cave eene gravure vervaardigde.

Onderschrift Gravure

Dit's VAN DER MEER, alom beroemt door cierlijk preken
Door zedigheid, en deugd, door liefde, oprechtigheid,
Wiens hemeltaal kon 't hart der hardste zondaars breken
Daar hij als dienaar sprak van d'Oppermajesteit.
Zijn Nagedagtenis moet eeuwig bij ons leven
Die tweë en veertig jaar heeft 't Herderampt voldaan
En voor de dood, zijn Kerk een nieuwen Steun gegeven
Die haar als Herder in zijn plaats weer voor zal gaan.
Hij was hier d'oudste Held, die waakte op Sions muuren
Wiens naam en deugd zal al was duurzaam is verduuren.

Bronnen